Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo v neděli 15. května 2022 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných 2.–4. května 2022. 

Ředitelé předají žákům výsledky formou protokolů o výsledcích didaktických testů v pondělí 16. května 2022.

V jarním zkušebním období se k společné a profilové části maturitní zkoušky přihlásilo téměř 77 tis. maturantů. Prvomaturanti, tedy žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce zcela poprvé, tvoří 71,9 tis. (93,4 %) všech přihlášených. Více než 4 tis. maturantů (5,5 %) se přihlásilo ke konání náhradní či opravné zkoušky a 841 (1,1 %) maturantů podalo přihlášku k odloženému řádnému termínu.

Zkoušky společné části

Ke zkouškám společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období přihlásilo celkem 73,7 tis. maturantů. Více než 70 tis. (95 %) z nich tvoří prvomaturanti, 3,7 tis. (5 %) maturantů podalo přihlášku k opravné či náhradní zkoušce nebo k odloženému řádnému termínu.

Po pozitivní zkušenosti s mimořádným prodloužením časových limitů na řešení didaktických testů v minulém školním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy trvale rozhodlo o stejném navýšení času od školního roku 2021/2022. Oproti rokům 2019 a 2020 tak měli maturanti v letošním jarním zkušebním období o 10 minut více času na řešení didaktického testu z českého jazyka a literatury (celkem 85 minut) a z cizího jazyka (celkem 110 minut). Časový limit pro zkoušku z matematiky byl navýšen o 15 minut na 135 minut.

V jarním zkušebním období 2022 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 13,7 % prvomaturantů (jedná se o tzv. čistou neúspěšnost prvomaturantů, tzn. podíl neúspěšných ku konajícím žákům). V řádném termínu jarního zkušebního období 2021 činila čistá neúspěšnost 11,2 %, v roce 2019 pak 14,1 %.

Český jazyk a literatura

Ke zkoušce z českého jazyka a literatury, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno více než 70 tis. prvomaturantů. Ke zkoušce se dostavilo 65,3 tis. (93 %) z nich.

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktického testu v letošním školním roce dosáhla 9,4 %. V roce 2021 neuspělo 4,7 % prvomaturantů konajících zkoušku, neúspěšnost v letošním školním roce je však srovnatelná s neúspěšností v letech 2017–2019, kdy v jednotlivých letech neuspělo 9,5–10,5 % prvomaturantů.

Matematika a cizí jazyk

Ke druhé povinné zkoušce společné části se přihlásilo celkem 69,7 tis. prvomaturantů, kteří si mohli vybrat mezi zkouškou z matematiky a cizího jazyka.

Ke zkoušce z matematiky se přihlásilo 17 % prvomaturantů (11,9 tis.), zatímco cizí jazyk si jako povinně volitelnou zkoušku zvolilo 83 % (57,8 tis.) žáků – 80,3 % (55,9 tis.) prvomaturantů si vybralo anglický jazyk a dalších 2,6 % žáků se přihlásilo ke zkoušce z německého (1,5 %, 1 068 žáků), ruského (0,8 %, 555 žáků), španělského (0,2 %, 154 žáků) a francouzského jazyka (0,1 %, 73 žáků).

K didaktickému testu z matematiky se dostavilo 11,3 tis. (96 % přihlášených) prvomaturantů, z nichž neuspělo 10,1 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2021 u matematiky neuspělo 16,6 % konajících prvomaturantů, v roce 2019 15,5 %).

U zkoušky z anglického jazyka neuspělo 6,4 % z 51,9 tis. konajících prvomaturantů (účast u zkoušky dosáhla 93 %). V minulém školním roce u zkoušky neuspělo 6,3 % prvomaturantů, v letech 2017–2019 se neúspěšnost u zkoušky pohybovala v rozmezí 3,6–6,2 %.

Čistá neúspěšnost u didaktického testu z německého jazyka dosáhla 16,6 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2021 činila neúspěšnost 19,7 %). Zkoušku konalo 963 prvomaturantů (90 % přihlášených).

Maturitní zkoušku z ruského jazyka nesložilo úspěšně 10,1 % prvomaturantů (v roce 2021 dosáhla čistá neúspěšnost 9,2 %). Zkoušku konalo 495 z 555 přihlášených žáků (89 % přihlášených).

U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 0,7 % konajících prvomaturantů (v roce 2021 2,4 %). K didaktickému testu se dostavilo celkem 152 ze 154 přihlášených žáků (99 % přihlášených žáků).

Čistá neúspěšnost u zkoušky z francouzského jazyka v letošním školním roce dosáhla 4,3 % (v minulém školním roce u zkoušky uspěli všichni konající žáci). Zkoušku konalo 70 prvomaturantů (96 % přihlášených).

Vysledky DT 2022

Podrobná analytická zpráva o výsledcích didaktických testů v jarním zkušebním období 2022 bude vydána 8. června 2022.

Podzimní termín konání didaktických testů

Maturanti, kteří v květnovém termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání zkoušek omluvili řediteli školy do 3 pracovních dnů, budou moci konat zkoušky společné části 1.–6. září 2022 v rámci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.