Na základě opatření obecné povahy ze dne 7. června 2021 dochází k úpravě hodnocení zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky.

Hranice úspěšnosti u didaktického testu z matematiky se tímto opatřením snižuje ze 33 % na 27 %. Úprava se týká všech didaktických testů z matematiky konaných v roce 2021, tedy jak v jarním zkušebním období 2021 (a to v řádném i mimořádném termínu), tak i v podzimním zkušebním období 2021.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. června 2021.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo