Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky.

Ve středu 19. května 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky všech uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádných termínech ve dnech od 3. do 6. května 2021.

Didaktické testy prošly před zpřístupněním výsledků školám odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jsou konstrukčně v pořádku a svou náročností odpovídají požadavkům kladeným na uchazeče podle školského zákona.

Základní výsledky jednotné přijímací zkoušky

Výsledky uchazečů (průměrný procentní skór = počet dosažených bodů vyjádřený v % z maximálního bodového zisku) jsou srovnatelné s výsledky jednotné přijímací zkoušky v předchozích letech, a to jak v českém jazyce a literatuře, tak v matematice. Tato skutečnost platí i pro v médiích často zmiňované konstrukční úlohy z matematiky.

K jednotné přijímací zkoušce se v letošním roce přihlásilo téměř 84 tisíc uchazečů. Každému uchazeči, který konal testy v obou termínech, se započítával lepší výsledek z obou testů.

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bylo ke zkoušce přihlášeno celkem 60,9 tis. uchazečů. Všichni uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku do oboru s jednotnou přijímací zkouškou, měli možnost konat zkoušku ve dvou termínech.

Test z matematiky konalo v prvním řádném termínu 92,7 % uchazečů, test z češtiny pak 93 % všech přihlášených. Z matematiky se omluvilo 1,2 % uchazečů (742), míra omluv u zkoušky z češtiny byla srovnatelná – k náhradnímu termínu se přihlásilo 1,0 % z celkového počtu přihlášených (634 uchazečů).

V druhém řádném termínu byla účast žáků u zkoušek nižší než předchozí den – zkoušku z matematiky konalo 86,6 % uchazečů, test z češtiny pak 86,7 % přihlášených, přičemž z konání obou zkoušek se omluvilo 1,8 % uchazečů (1 117, resp. 1072). Uchazeči dosáhli v testech průměrného procentního skóru 57,9 % z češtiny a 43,2 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia dosáhli nejlepších výsledků uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru získali průměrný procentní skór 71,9 % u češtiny a 58,7 % u matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 55,5 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 40,6 % u zkoušky z matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 45,8 % z češtiny
a 31,8 % z matematiky. V rámci zkoušek na obory nástavbového studia uchazeči dosáhli v průměru 40,0 % bodového zisku z češtiny a 20,6 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce přihlásilo celkem 5,3 tis. uchazečů. Na tento typ školy tak konalo přijímací zkoušky zhruba o 2 % méně žáků než v předchozím roce.

Účast na prvním řádném termínu z matematiky i z češtiny činila 97,5 %, u 2. řádného termínu byla účast u obou zkoušek ještě nepatrně vyšší – k oběma testům se dostavilo 97,8 % všech přihlášených. Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 60,5 %, u zkoušky z matematiky pak získali procentní skór 50,1 %.

Z prvního dne konání se omluvilo 1 % přihlášených uchazečů (52), z 2. řádného termínu bylo omluveno 0,8 % uchazečů (34 uchazečů).

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo téměř 17,5 tis. uchazečů. Jedná se však o poměrně výrazný meziroční pokles o více jak 9 %.

Jak v prvním, tak v druhém termínu se ke zkoušce dostavil srovnatelný procentuální podíl uchazečů (96,5, resp. 96,7 %). U zkoušky z češtiny uchazeči dosáhli průměrného procentního skóru 56,2 %, u zkoušky z matematiky pak 48,1 %.

V prvním náhradním termínu bude moci zkoušku konat 1,2 % uchazečů (216), druhého náhradního termínu se pak bude moci účastnit 1,3 % přihlášených (166 uchazečů).

Uchazeči, kteří se nemohli k řádnému termínu přijímací zkoušky dostavit pro vážné důvody a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy, popř. uchazeči, kterým bylo umožněno konat zkoušku v náhradním termínu na základě výroku XIX. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, budou moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu ve dnech 2. a 3. června 2021.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.