CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Pro uchazeče z 9. ročníků ZŠ

 
Část přijímacího řízení na čtyřleté obory, kterou tvořil CERMAT, sestával ze 3 testů:

  • český jazyk a literatura (ČJL) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF;
  • matematika (M) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF;
  • test studijních předpokladů (TSP) - katalogový list je součástí ilustračních úloh (viz následující odstavec). 

 
Zde je možné si stáhnout ilustrační testy včetně záznamových archů určených k zápisu odpovědi a klíčů správných řešení:

 
Leták pro uchazeče s radami a tipy k přijímačkovým testům:

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Testy byly samozřejmě přizpůsobeny i potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Týkalo se to všech kategorií a skupin, s nimiž pracuje maturitní metodika PUP (přiznaného uzpůsobení podmínek), s výjimkou sluchově postižených stupně 2 a 3, tedy SP-2 a SP-3 – viz http://www.novamaturita.cz/kategorizace-zaku-1404034002.html. O zařazení uchazeče do příslušné kategorie rozhodoval ředitel školy. Stejně tak rozhodoval o podkladech, na základě kterých tak učiní.
 

Seznam čtyřletých oborů s přijímačkovými testy CERMATu:
střední škola webové stránky školy s informacemi o přijímačkách
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

http://www.gym-cl.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=426:pijimaci-zkouky-na-gymnazium-eska-lipa-itavska-2969-pro-kolni-rok-2011-2012&catid=48:pijimaci-zkouky&Itemid=67

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace http://www.gymi.cz/studium/prijimaci-rizeni
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace http://www.oa.clnet.cz/prijimacky.html

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace http://www.sps-cl.cz/prijimaci-rizeni-20122013-kriteria/#more-487
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace http://www.skolalipa.cz/knihy/prijimaci-rizeni
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace http://www.gymtan.cz/cz/redakce/leve-menu/pro-uchazece/kriteria-prijimaciho-rizeni/c2630
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace http://www.supss.cz/prijimaci_rizeni_technicky_obor.php  

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace http://gymjbc.cz/content/view/133/163/
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace http://www.sosjbc.cz/web/view.php?cisloclanku=2010110001
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace http://www.spstjbc.cz/index.php/prostudenty/prijimaci-rizeni
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace http://www.gfxs.cz/uchazeci  
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace http://www.stavlib.cz/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-pro-sk.rok-2012-13/prijimaci-rizeni-pro-rok-2012-2013  
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace http://www.oalib.cz/oalib/index.php?option=com_content&task=view&id=806
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace http://www.jergym.cz/public/prijimaci_rizeni_2011.php
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace http://www.spstliberec.cz/drupal/studium/informace-o-prijimani-zaku-ke-studiu
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace http://www.sshlfrydlant.cz/index.php?soubor=form1.php&menu_id=42
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace http://www.sos-gs.cz
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace http://www.gytu.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=33&page=1
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace http://giosm.cz/index.php?show=pz/index.php  
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace http://www.szs-lib.cz/info-pro-zajemce/86-otvirane-obory-vzdelavani-pocty-prijimanych  
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace http://www.szsturnov.cz/drupal/?q=prijimaci-rizeni
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace http://www.glassschool.cz/cs/61-O-skole/63-Prijimaci-rizeni.html
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace http://www.vosmoa.cz/pages/Obchodni-akademie/228/
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace http://www.pslib.cz/index.php?id=1578 
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace http://www.sosag.cz/index.php?hm=&hs=10
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace http://www.sslbc.cz/?q=/taxonomy/term/12
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace http://www.isssemily.cz/index.php/prijimacirizeni
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace http://www.iss-vysokenj.cz/uploads/kriteria2012.pdf
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace http://www.skola-lomnice.cz/index.php?page=1137163922&idsub=21&idsub1=73 
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace http://www.sportgym.cz/studium/prijimaci-zkousky/kriteria-prijimaciho-rizeni-2012--pro-zaky-9-trid 
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace http://www.gymjil.cz/blog/category/studium/prijimacky/
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace http://www.ohsturnov.cz/rodice


Informace o přijímacích zkouškách obsahuje sekce Přijímací řízení v otázkách a odpovědích.

Nejzazší termín podání přihlášky byl 15. března 2012 a podávala se škole, na kterou se uchazeč hlásil.
 

Hodnocení

Uzavřené úlohy v testech byly hodnoceny automatizovaně („strojem“), otevřené (ty, kam žák odpověď vepisuje) učiteli-hodnotiteli ve školách. CERMAT dodal škole výsledky jejích uchazečů stanovené na základě rozhodnutí školy o tom, jakou váhu který test měl. Výsledky byly škole zaslány do druhého dne od ukončení zkoušek ve škole. Ředitel školy měl povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 3 dnů od jeho ukončení. Na konkrétní škole záleželo, kolik přijímá žáků ke studiu. Nebylo tedy možné dopředu a obecně říci, kolik bodů je potřeba pro přijetí na jednotlivé školy.

Dotazy bylo možné volat na linku +420 224 507 607 nebo psát na e-mail lbc.prijimacky@cermat.cz. V současné době je linka i e-mail neaktivní.