Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 byly školám předány výsledky uchazečů o vzdělávání ve středních školách, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádných termínech ve dnech 12. a 13. dubna v případě čtyřletých oborů vzdělávání a nástaveb a 19. a 20. dubna 2022 v případě víceletých gymnázií.

Před zpřístupněním výsledků školám prošlo zadání didaktických testů odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny testy i jednotlivé úlohy, ze kterých se testy skládají, jsou formulačně i konstrukčně v pořádku.

K 1. březnu 2022 podalo k jednotné přijímací zkoušce přihlášku více než 103 tis. uchazečů. V souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků na území České republiky se k jednotné přijímací zkoušce v souladu se zákonem LEX Ukrajina dodatečně přihlásilo dalších 1281 uchazečů.

Každému uchazeči, který konal testy ve dvou termínech, se započítával lepší dosažený výsledek z matematiky a lepší dosažený výsledek z českého jazyka (výjimkou jsou uchazeči, kteří nekonali zkoušku z českého jazyka na základě § 20 odst. 4 školského zákona a kterým byl započítán pouze lepší výsledek z matematiky).

Uvedené výsledky jsou vyjádřeny pomocí průměrného procentního skóru, tzn. podílu průměrně dosaženého počtu bodů z maximálního bodového zisku vyjádřeného v %. Do výsledků nejsou zahrnuty výsledky uchazečů dle zákona LEX Ukrajina, které jsou pro přehlednost uvedeny v samostatné části tiskové zprávy. Pro porovnání jsou u letošních údajů uvedeny také procentní skóry dosažené uchazeči v roce 2019, kdy se jednotná přijímací zkouška konala ve stejném modelu jako v letošním školním roce.

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bylo ke zkoušce přihlášeno celkem 79,6 tis. uchazečů. Didaktické testy konalo v prvním i druhém řádném termínu 98 % všech přihlášených žáků. Uchazeči v testech dosáhli průměrného procentního skóru 55,7 % z českého jazyka a 45,5 % z matematiky (v roce 2019 uchazeči získali průměrně 59,1 % bodů z češtiny a 43,1 % bodů z matematiky).

V rámci čtyřletých oborů vzdělání dosáhli nejlepších výsledků uchazeči hlásící se na čtyřletá gymnázia, kteří získali průměrný procentní skór 71,8 % bodů z českého jazyka (v roce 2019 74,9 %) a 63,8 % bodů z matematiky (v roce 2019 59,7 %).

Uchazeči o obory středních odborných škol získali u zkoušky z českého jazyka v průměru 55,4 % bodů (v roce 2019 58,6 %) a 45,2 % bodů u zkoušky z matematiky (v roce 2019 42,3 %).

Uchazeči hlásící se do oborů středních odborných učilišť získali z českého jazyka v průměru procentní skór 45,0 % (v roce 2019 48,8 %), z matematiky pak 35,7 % (v roce 2019 34,4 %). V rámci přijímacích zkoušek na obory nástavbového studia uchazeči dosáhli v průměru 36,6 % bodů z českého jazyka (v roce 2019 37,8 %) a 22,2 % bodů z matematiky (v roce 2019 19,3 %).

Šestiletá gymnázia

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce přihlásilo celkem 5,7 tis. uchazečů. V obou termínech se ke zkouškám dostavilo 97 % z nich. U zkoušky z českého jazyka dosáhli průměrného procentního skóru 59,1 % (v roce 2019 56,8 %) a u zkoušky z matematiky 53,7 % (v roce 2019 48,4 %).

Osmiletá gymnázia

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo téměř 18 tis. uchazečů. Jak v prvním, tak v druhém termínu se ke zkoušce dostavilo 97 % všech přihlášených. U zkoušky z českého jazyka uchazeči dosáhli průměrného procentního skóru 54,0 % (v roce 2019 52,6 %), u zkoušky z matematiky pak 44,9 % (v roce 2019 41,2 %).

Vysledky JPZ 2022

Výsledky uchazečů dle zákona LEX Ukrajina

Výsledky těchto uchazečů je nutné posuzovat s vědomím jejich řádově odlišného počtu v porovnání s celkovým počtem žáků konajících jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči hlásící se do čtyřletých oborů a nástaveb (1 190 konajících uchazečů) dosáhli u zkoušky z matematiky průměrného procentního skóru 36,6 %. Uchazeči o osmiletá gymnázia (celkem 17 konajících uchazečů) získali procentní skór v rozmezí 12–92 %, uchazeči hlásící se na šestiletá gymnázia (4 konající uchazeči) pak dosáhli skóru od 20 do 78 %.

V případě čtyřletých oborů se ke zkoušce dostavilo 93 % přihlášených uchazečů. K jednotné přijímací zkoušce do víceletých gymnázií se s výjimkou jednoho uchazeče dostavili všichni přihlášení.

Náhradní termín

Uchazeči, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast omluvili do tří dnů řediteli školy, budou moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu ve dnech 10. a 11. května 2022.

V prvním náhradním termínu bude moci jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka pro čtyřleté obory vzdělání konat 687 uchazečů, z matematiky pak 741 uchazečů. K druhému náhradnímu termínu z českého jazyka je přihlášeno 519 uchazečů, zatímco zkoušku z matematiky bude moci konat 528 uchazečů.

Z prvního řádného termínu pro šestileté obory se omluvilo 75 uchazečů, ze druhého termínu pak 77 uchazečů. V případě osmiletých gymnázií bude moci v prvním náhradním termínu konat zkoušku 242 uchazečů, zatímco druhého náhradního termínu se bude moci zúčastnit 197 uchazečů.

Výsledky z náhradních termínů budou předány školám 18. května 2022.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.