Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konaly v prvním zářijovém týdnu (1. a 2. září 2021) v 98 středních školách. K didaktickým testům bylo přihlášeno téměř 5 tis. maturantů, přičemž pro více než 4,5 tis. z nich se jednalo o opravnou nebo náhradní zkoušku. Téměř 3,9 tis. z celkového počtu přihlášených tvořili letošní prvomaturanti. Zkoušky konalo celkem 4,3 tis. maturantů, z toho 3,6 tis. prvomaturantů.

Uváděné výsledky didaktických testů jsou vyjádřeny pomocí čisté či hrubé úspěšnosti prvomaturantů (tj. podílu úspěšných ku konajícím/přihlášeným žákům) po podzimním zkušebním období 2021, tzn. se započítáním výsledků řádného jarního termínu, konaného 24.–26. května 2021, mimořádného jarního termínu, konaného 7.–9. července 2021, a podzimního termínu, konaného 1.–2. září 2021.

Do výsledků je zahrnuto i hodnocení žáků vybraných oborů vzdělání, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 započten výsledek zkoušky na základě průměrné známky z vysvědčení.

Při interpretaci letošních výsledků či jejich porovnání s výsledky z předchozích let je nutné zohlednit nestandardní průběh školního roku 2020/2021 s výrazným podílem distančního vzdělávání žáků a specifický model maturitní zkoušky 2021, zejména pak vliv mimořádného termínu (v podzimním zkušebním období někteří maturanti konali didaktické testy již potřetí) a dalších úprav stanovených opatřeními obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především navýšení časového limitu pro didaktické testy či snížení hranice úspěšnosti u zkoušky z matematiky z 33 na 27 %.

Po podzimním zkušebním období u zkoušek společné části uspělo celkem 96,2 % prvomaturantů konajících didaktické testy. V roce 2020 dosáhla čistá úspěšnost prvomaturantů u didaktických testů po podzimním zkušebním období 91,8 %, úspěšnost tak meziročně vzrostla o 4,4 procentního bodu (p. b.).

Ze všech prvomaturantů přihlášených k didaktickým testům zkoušky složilo úspěšně 93,7 % žáků. V roce 2020 činila hrubá úspěšnost prvomaturantů po podzimním zkušebním období 90,8 %, i v tomto případě se tak jedná o meziroční zlepšení, a to o 2,9 p. b.

U zkoušky z českého jazyka a literatury po třech letošních termínech uspělo celkem 98,2 % prvomaturantů konajících didaktický test z tohoto předmětu, přičemž oproti roku 2020 došlo k nárůstu čisté úspěšnosti o 3 p. b.  (v roce 2020 po podzimním zkušebním období uspělo 95,2 % prvomaturantů).

Didaktický test z matematiky po jarním a podzimním zkušebním období 2021 vykonalo úspěšně celkem 94,4 % prvomaturantů, kteří zkoušku konali. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy uspělo po podzimním zkušebním období 87,6 % prvomaturantů, se jedná o nárůst úspěšnosti o 6,8 p. b.

U zkoušky z anglického jazyka uspělo po podzimním zkušebním 2021 období celkem 98,1 % prvomaturantů konajících zkoušku. Po podzimním zkušebním období v roce 2020 dosáhla úspěšnost 96,7 %, meziročně tak došlo u zkoušky z angličtiny ke zlepšení tohoto ukazatele o 1,4 p. b.

Didaktický test z německého jazyka vykonalo úspěšně po podzimním zkušebním období 89,9 % všech konajících prvomaturantů. I v případě tohoto jazyka se úspěšnost žáků meziročně zvýšila, a to velmi výrazně o 10,7 p. b. (v roce 2020 uspělo po podzimním zkušebním období 79,2 % konajících prvomaturantů).

Maturitní zkoušku z ruského jazyka úspěšně složilo po podzimním termínu 96,8 % prvomaturantů. V porovnání s předchozím rokem tak u zkoušky uspělo o 2,2 p. b. více konajících žáků.

U maturitní zkoušky ze španělského jazyka uspělo 100 % prvomaturantů konajících didaktický test a čistá úspěšnost u této zkoušky tak meziročně vzrostla o 3,1 procentního bodu.

Všichni prvomaturanti přihlášení k didaktickému testu z francouzského jazyka uspěli již v řádném jarním termínu. V porovnání s předchozím rokem byli žáci konající tento didaktický test úspěšnější o 1,2 p. b.

Profilová část maturitní zkoušky probíhá v kmenových školách žáků od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze v podzimním zkušebním období mimořádně konat až do 13. října 2021.

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

03.11.2021

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Soutěž samostatných odborných prací podesáté

12.10.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky desátý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP).

... více

Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

16.09.2021

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo