Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

V pondělí 19. července 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.

Didaktické testy se konaly ve dnech od 7. do 9. července 2021 na 99 středních školách. Mimořádný termín byl určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu jarního zkušebního období ve společné části neuspěli nebo se z konání zkoušek omluvili. Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 10,9 tis. maturantů, přičemž mimořádné možnosti konat opravnou či náhradní zkoušku již v červenci využilo téměř 86 % z nich (9,3 tis.).

Výsledky zkoušek společné části jsou vyjádřeny pomocí čisté neúspěšnosti prvomaturantů (tj. podílu neúspěšných ku konajícím žákům) po dvou termínech maturitní zkoušky v roce 2021, tedy se započítáním výsledku řádného a mimořádného termínu jarního zkušebního období. Do výsledků je zahrnuto i hodnocení žáků vybraných zdravotnických a sociálních oborů, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 započten výsledek zkoušky na základě průměrné známky z vysvědčení.

Po řádném a mimořádném termínu u zkoušek společné části neuspělo celkem 4,9 % prvomaturantů konajících zkoušku (v řádném termínu činila čistá neúspěšnost 11,2 %). Celková čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktických testů v jarním zkušebním období 2021 tedy díky mimořádnému termínu klesla o 6,3 procentního bodu.

U zkoušky z českého jazyka a literatury po řádném a mimořádném termínu neuspělo 2,3 % prvomaturantů (v rámci řádného termínu u zkoušky neuspělo 4,7 % konajících). Zkoušku konalo v mimořádném termínu celkem 3,8 tis. maturantů, z toho 3 230 prvomaturantů.

Zkoušku z matematiky po dvou termínech jarního zkušebního období nevykonalo úspěšně 6,6 % prvomaturantů (v řádném termínu u zkoušky neuspělo 16,6 % žáků). Zkoušky se v mimořádném termínu zúčastnilo celkem 2,7 tis. žáků (z toho 2 061 žáků představovali letošní prvomaturanti).

Ke zkoušce z anglického jazyka se v mimořádném termínu dostavilo téměř 4 tis. maturantů, z nichž 3 294 patřilo mezi prvomaturanty. Jejich čistá neúspěšnost ve zkoušce klesla po mimořádném termínu z 6,3 % na úroveň 2,5 %.

Didaktický test z německého jazyka konalo v mimořádném termínu celkem 346 žáků, z toho 229 patřilo mezi letošní prvomaturanty. Čistá neúspěšnost u zkoušky dosáhla po mimořádném termínu 10,5 % (po řádném termínu neuspělo 19,7 % prvomaturantů).

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u zkoušky z ruského jazyka klesla po mimořádném termínu z 9,2 % na úroveň 4,7 %. V červencovém termínu konalo didaktický test z ruštiny 72 žáků (z toho 60 prvomaturantů).

U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo po dvou termínech jarního zkušebního období 0,6 % prvomaturantů (v řádném termínu to bylo 2,4 %). Zkoušku konal v mimořádném termínu velmi malý počet žáků – ze španělštiny maturovalo pouze 6 žáků.

Francouzský jazyk je jediným zkušebním předmětem společné části, k němuž nebyl v mimořádném termínu přihlášen žádný maturant. Všichni žáci uspěli již v řádném květnovém termínu.

Zahrneme-li do celkové bilance i žáky, kteří se k didaktickým testům nedostavili ani v řádném, ani v mimořádném termínu, zkoušky společné části v jarním zkušebním období 2021 složilo úspěšně 91,7 % prvomaturantů, kteří byli přihlášeni k maturitní zkoušce (tzn. hrubá neúspěšnost, tedy podíl neúspěšných ku přihlášeným, dosahuje úrovně 8,3 %).

V podzimním zkušebním období 2021 se didaktické testy společné části budou konat ve dnech od 1. do 3. září 2021. Přihlášku ke společné části maturitní zkoušky mohou žáci podat řediteli školy do 23. července 2021.

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

10.08.2022

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

... více

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

21.07.2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022.

... více

Jedenáct maturantů převzalo ocenění za matematiku rozšiřující

23.06.2022

CZVV ocenilo na půdě Senátu Parlamentu České republiky žáky, kteří dosáhli excelentního výsledku v matematice rozšiřující.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.