Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

V pondělí 19. července 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.

Didaktické testy se konaly ve dnech od 7. do 9. července 2021 na 99 středních školách. Mimořádný termín byl určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu jarního zkušebního období ve společné části neuspěli nebo se z konání zkoušek omluvili. Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 10,9 tis. maturantů, přičemž mimořádné možnosti konat opravnou či náhradní zkoušku již v červenci využilo téměř 86 % z nich (9,3 tis.).

Výsledky zkoušek společné části jsou vyjádřeny pomocí čisté neúspěšnosti prvomaturantů (tj. podílu neúspěšných ku konajícím žákům) po dvou termínech maturitní zkoušky v roce 2021, tedy se započítáním výsledku řádného a mimořádného termínu jarního zkušebního období. Do výsledků je zahrnuto i hodnocení žáků vybraných zdravotnických a sociálních oborů, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 započten výsledek zkoušky na základě průměrné známky z vysvědčení.

Po řádném a mimořádném termínu u zkoušek společné části neuspělo celkem 4,9 % prvomaturantů konajících zkoušku (v řádném termínu činila čistá neúspěšnost 11,2 %). Celková čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktických testů v jarním zkušebním období 2021 tedy díky mimořádnému termínu klesla o 6,3 procentního bodu.

U zkoušky z českého jazyka a literatury po řádném a mimořádném termínu neuspělo 2,3 % prvomaturantů (v rámci řádného termínu u zkoušky neuspělo 4,7 % konajících). Zkoušku konalo v mimořádném termínu celkem 3,8 tis. maturantů, z toho 3 230 prvomaturantů.

Zkoušku z matematiky po dvou termínech jarního zkušebního období nevykonalo úspěšně 6,6 % prvomaturantů (v řádném termínu u zkoušky neuspělo 16,6 % žáků). Zkoušky se v mimořádném termínu zúčastnilo celkem 2,7 tis. žáků (z toho 2 061 žáků představovali letošní prvomaturanti).

Ke zkoušce z anglického jazyka se v mimořádném termínu dostavilo téměř 4 tis. maturantů, z nichž 3 294 patřilo mezi prvomaturanty. Jejich čistá neúspěšnost ve zkoušce klesla po mimořádném termínu z 6,3 % na úroveň 2,5 %.

Didaktický test z německého jazyka konalo v mimořádném termínu celkem 346 žáků, z toho 229 patřilo mezi letošní prvomaturanty. Čistá neúspěšnost u zkoušky dosáhla po mimořádném termínu 10,5 % (po řádném termínu neuspělo 19,7 % prvomaturantů).

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u zkoušky z ruského jazyka klesla po mimořádném termínu z 9,2 % na úroveň 4,7 %. V červencovém termínu konalo didaktický test z ruštiny 72 žáků (z toho 60 prvomaturantů).

U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo po dvou termínech jarního zkušebního období 0,6 % prvomaturantů (v řádném termínu to bylo 2,4 %). Zkoušku konal v mimořádném termínu velmi malý počet žáků – ze španělštiny maturovalo pouze 6 žáků.

Francouzský jazyk je jediným zkušebním předmětem společné části, k němuž nebyl v mimořádném termínu přihlášen žádný maturant. Všichni žáci uspěli již v řádném květnovém termínu.

Zahrneme-li do celkové bilance i žáky, kteří se k didaktickým testům nedostavili ani v řádném, ani v mimořádném termínu, zkoušky společné části v jarním zkušebním období 2021 složilo úspěšně 91,7 % prvomaturantů, kteří byli přihlášeni k maturitní zkoušce (tzn. hrubá neúspěšnost, tedy podíl neúspěšných ku přihlášeným, dosahuje úrovně 8,3 %).

V podzimním zkušebním období 2021 se didaktické testy společné části budou konat ve dnech od 1. do 3. září 2021. Přihlášku ke společné části maturitní zkoušky mohou žáci podat řediteli školy do 23. července 2021.

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po mimořádném termínu jarního zkušebního období 2021

19.07.2021

V pondělí 19. července 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

07.06.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo středním školám výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly v řádném termínu jarního zkušebního období od 24. do 26. května 2021.

... více

Opatření obecné povahy MŠMT upravující hodnocení didaktického testu z matematiky

07.06.2021

Na základě opatření obecné povahy ze dne 7. června 2021 dochází k úpravě hodnocení zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo