Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo středním školám výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly v řádném termínu jarního zkušebního období od 24. do 26. května 2021.

Didaktické testy v jarním zkušebním období mohli konat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. S cílem zohlednit odlišné podmínky pro vzdělávání s výrazným podílem distanční výuky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo časový limit pro didaktické testy. U zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka došlo k mimořádnému prodloužení času na řešení testu o 10 minut, u zkoušky z matematiky měli žáci k dispozici o 15 minut navíc nad rámec standardního časového limitu.

MŠMT na základě doporučení validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise ministerstva přistoupilo k úpravě hranice úspěšnosti didaktického testu z matematiky z původních 33 % na 27 %. Důvodem je zohlednění distanční výuky v tomto předmětu, kdy je matematika natolik specifickým vyučovacím předmětem, který pro osvojení vyžaduje mít nejen teoretické znalosti, ale zejména umět tyto znalosti aplikovat.K tomu je nutné mít probranou látku zažitou a procvičenou. Distanční vzdělávání však neumožňuje v plné míře vše, co je v prezenční výuce samozřejmostí (např. průběžné sledování činnosti žáků v celé třídě, učení se z chyb spolužáků, individuální okamžitou výpomoc žákům při výkladu a procvičování nové látky, intenzivní procvičování s žáky či kontrolu porozumění a aplikace získaných poznatků apod.),“ píše se v odůvodnění dnes vydaného opatření obecné povahy k hodnocení didaktického testu z matematiky. Horší výsledky mohou být právě důsledkem toho, že žáci neměli učivo dostatečně zopakované a procvičené, o čemž svědčí i nižší úspěšnost v úlohách, které vycházejí z učiva základní školy a navazujícího učiva probíraného zpravidla v nižších ročnících škol středních.

Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

  • Čistá neúspěšnost prvomaturantů (podíl neúspěšných ku konajícím žákům) u didaktického testu z českého jazyka a literatury činí 4,9 % (v minulém školním roce dosáhla 14,2 %). Ke zkoušce, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno téměř 71 tis. prvomaturantů.
  • Zkoušku z matematiky si zvolilo více jak 13 tis. prvomaturantů (18,9 %). U didaktického testu neuspělo 16,8 % žáků, kteří zkoušku konali (v loňském roce dosáhla čistá neúspěšnost u zkoušky 17,6 %).
  • Ke zkoušce z anglického jazyka se přihlásilo více jak 55 tis. prvomaturantů (78 %). U zkoušky neuspělo 6,7 % z nich (v loňském roce 5,1 %).
  • Didaktický test z německého jazyka si zvolilo téměř 1,3 tis. prvomaturantů (1,8 %). Čistá neúspěšnost u zkoušky dosáhla 23,1 % (v loňském roce 26,6 %).
  • Ke zkoušce z ruského jazyka bylo přihlášeno 707 prvomaturantů. U zkoušky neuspělo 9,9 % žáků, kteří zkoušku konali (v loňském roce u zkoušky neuspělo 12 % prvomaturantů).
  • U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 2,4 % konajících prvomaturantů (v loňském roce 3,1 %). K didaktickému testu bylo přihlášeno celkem 167 žáků.
  • Ve zkoušce z francouzského jazyka uspělo všech 82 konajících žáků.
  • Od školního roku 2020/2021 je součástí společné části maturitní zkoušky také nepovinná zkouška matematika rozšiřující. Ke zkoušce se přihlásilo téměř 2,8. tis. prvomaturantů. Čistá neúspěšnost u této zkoušky dosáhla 35 %.

Maturanti, kteří v řádném květnovém termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání omluvili řediteli školy, budou moci konat didaktické testy v mimořádném termínu v období od 7. do 9. července 2021.

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

03.11.2021

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Soutěž samostatných odborných prací podesáté

12.10.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky desátý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP).

... více

Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

16.09.2021

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo