Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum připravilo pro maturanty Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury, ve kterém naleznou přehled užitečných informací ke zkoušce, a to nejen v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství.

Průvodce obsahuje jak souhrn změn podmínek konání zkoušky v jarním zkušebním období v důsledku přerušení výuky ve školách, tak tradiční informace potřebné k úspěšnému zvládnutí zkoušky – např. časový rozvrh konání dílčích zkoušek, data předání výsledků, užitečné rady a doporučení nebo odkazy na nejdůležitější dokumenty stanovující kritéria hodnocení či požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být zkouškou ověřovány.

Na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky v letošním školním roce, se zkouška z českého jazyka a literatury skládá pouze ze dvou dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu a ústní zkoušky, žáci tedy v jarním zkušebním období nebudou konat písemné práce. Způsob hodnocení zkoušky je stanoven v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K přípravě na zkoušku mohou maturanti využít didaktické testy z předchozích let konání maturitní zkoušky –  zadání jsou k dispozici společně se záznamovými archy a klíči správných řešení v sekci Testy a zadání z předchozích období. Při přípravě k ústní zkoušce se pak mohou například seznámit s ukázkami pracovních listů, které jsou k dispozici v samostatné sekci, která je této dílčí zkoušce věnována.

Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období

18.09.2020

Centrum publikovalo statistickou analýzu účasti a výsledků žáků u didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020.

... více

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

16.09.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Školy obdržely výsledky didaktických testů, v sekci Testy a zadání naleznete oficiální klíče správných řešení

08.09.2020

Centrum dnes ráno předalo školám výsledky didaktických testů, které se konaly v podzimním zkušebním období. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději do středy 9. září.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo