Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum připravilo pro maturanty Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury, ve kterém naleznou přehled užitečných informací ke zkoušce, a to nejen v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství.

Průvodce obsahuje jak souhrn změn podmínek konání zkoušky v jarním zkušebním období v důsledku přerušení výuky ve školách, tak tradiční informace potřebné k úspěšnému zvládnutí zkoušky – např. časový rozvrh konání dílčích zkoušek, data předání výsledků, užitečné rady a doporučení nebo odkazy na nejdůležitější dokumenty stanovující kritéria hodnocení či požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být zkouškou ověřovány.

Na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky v letošním školním roce, se zkouška z českého jazyka a literatury skládá pouze ze dvou dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu a ústní zkoušky, žáci tedy v jarním zkušebním období nebudou konat písemné práce. Způsob hodnocení zkoušky je stanoven v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K přípravě na zkoušku mohou maturanti využít didaktické testy z předchozích let konání maturitní zkoušky –  zadání jsou k dispozici společně se záznamovými archy a klíči správných řešení v sekci Testy a zadání z předchozích období. Při přípravě k ústní zkoušce se pak mohou například seznámit s ukázkami pracovních listů, které jsou k dispozici v samostatné sekci, která je této dílčí zkoušce věnována.

Centrum publikovalo statistickou analýzu výsledků jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

03.07.2020

Dokument obsahuje různé statistické pohledy na výsledky uchazečů v testech jednotné přijímací zkoušky 2020 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

03.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ředitelům škol byly předány výsledky náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky

26.06.2020

Na webu prijimacky.cermat.cz byly zveřejněny klíče správných řešení didaktických testů.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo